onsdag 6 februari 2008

Mobiltelefoner i USA

Chris Jordan är en fotograf som hamnat precis rätt i tiden med stiliga kollage över resursanvändning.

På bilden nedan är 426 000 mobiltelefoner - tydligen det antal mobiltelefoner som amerikaner byter bort varje dag:
GoodCleanTech skriver om en studie som kommit fram till att följande händer med USA:s avlagda mobiltelefoner:
Och rubriken blir naturligtvis: "Only One in Ten US Consumers Recycle Old Handsets", vilket visserligen är korrekt, men om man tittar lite noggrannare på statistiken så bör även "gave it to a family member or friend", "donated to charity", "kept it and am using it", "returned it to the store" och "sold it" räknas som miljöanpassade alternativ. Vad gäller "Lost/stolen/threw it away" är det egentligen bara "threw it away" som bör räknas som dåligt för miljön - gissningsvis betyder även "don't know" att mobiltelefonen inte gått återvinning till godo.

Vad gäller "stored it away" så känns det inte direkt som någon permanent lösning, och det borde egentligen göras en uppföljning gällande det - måhända gäller ungefär samma andelar som ovan, bara med något års mellanläge - "all too often, those handsets end up in the trash when spring cleaning comes" är helt enkelt en otillräcklig analys.

Men kvar som miljöovänligt om man räknar ihop "stored it away", "lost/stolen/threw it away" och "don't know" blir runt 50 procent.

Hälften av mobiltelefonerna når alltså en uttalat relativt miljöanpassad användning efter sin första förbrukning, och det är uppenbart lågt räknat. Naturligtvis finns fortfarande stort utrymme för förbättring, men det känns vinklat att bara fokusera på återvinningen i första ledet.

Och angående 426 000 mobiltelefoner per dag så är det naturligtvis en svindlande siffra, men USA är också ett väldigt stort land - siffran motsvarar att snittamerikanen byter mobiltelefon vartannat år.

Inga kommentarer: