torsdag 7 februari 2008

Pogo Pedagog om ljus och hot

Magister Nyman skriver om Pogo Pedagog:

I samlingarna på skolan hittar jag bland annat ljudbildserierna Vem äger Sverige och Multinationella företag, båda från 1975.

Det förstnämnda börjar med att berätta hur självklart det är att samhällelig service skall vara gemensamt ägd, för att sedan komma in på hur några familjer äger större delen av näringslivet i Sverige. Men lyckligtvis har "under den långa tid som socialdemokratin regerat i Sverige har kapitalets makt över näringslivet minskats... De anställdas inflytande över sina arbetsplatser ökar också. Det pågår en maktförskjutning i svenskt näringsliv från kapital till arbete."

Det andra bildbandet, Multinationella företag är en riktig skräckrulle. Här berättas om de otäcka, oftast amerikanska stora bolagen som flyttar arbetsplatser, vinster och annat undan strejkande arbetare och besvärliga regeringar. Eller till och med bidrar till att störta regeringar. Men "Alla multinationella företag ägnar sig inte åt att störta regeringar. Men ändå är det inte säkert att deras verksamhet är till nytta för folket. De är när allt kommer omkring inte till för att ge folk vad de behöver, utan för att ge sina ägare vinst".

/.../

Men det finns hopp: Bildbandets slutord är: "Men en sak är klar. Så länge vi har fri företagsamhet, så länge kan vi varken hindra utländska företag att arbeta i Sverige, eller svenska företag att verka i utlandet. Så länge måste vi leva med de multinationella företagen."

(Via Ja vi elsker...)

Inga kommentarer: