tisdag 5 februari 2008

Helgarderingar brukar ha dåligt väntevärde

Från SR:

Jordens klimat kommer inte att förändras gradvis med en global uppvärmning, utan ta plötsliga språng.

Det är alltså inte nog med att samtliga typer av väderhändelser är tecken på stundande domedag - en eventuell "normal" period är alltså bara en chimär i väntan på undergången, oavsett hur lång perioden i fråga är.

Inga kommentarer: