måndag 25 februari 2008

Gissa landet

Förekomsten av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, som högt blodtryck, fysisk inaktivitet, övervikt och fetma, ökar i [land].

Rätt svar.

Inga kommentarer: