lördag 23 februari 2008

Inte bara fler år - utan även bättre

Medellivslängden ökar kraftigt i så gott som hela världen - exempelvis ökade förväntad livslängd i Sverige med 0,28 år bara mellan 2005 och 2006, och med ungefär 2,5 år mellan 1995 och 2006.

Men utöver detta längre liv blir dessutom kvaliteten på livet bättre - University of Michigan Health School har undersökt amerikaner äldre än 70 år, och funnit att andelen som led av minnesproblem (demens, Alzheimers, etc) har minskat från 12,2 procent 1993 till 8,7 procent 2006.

Orsakerna de anger till förbättringen är att människor i allt större utsträckning vårdar såväl intellekt (utbildning, korsord, etc) som hälsa (blodtryck, kolesterol, rökning, etc) - inte riktigt i fas med gällande samhällsdebatt.

Inga kommentarer: