torsdag 14 februari 2008

Rökepidemilarm igen

Det är sannerligen inte långt mellan röklarmen. Nu skriver bland annat Vetenskapsradion om en undersökning som funnit att nuvarande rökepidemi i Indien kommer leda till att en miljon indier dör per år under 2010-talet.

Den ökade dödligheten ligger enligt rapporten i tuberkulos, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, och rapporten är justerad för faktorerna ålder, utbildningsnivå och alkoholintag.

Redan där är studien märklig - bland annat är Indien ett kraftigt segregerat land med kastsystem (vilket dock gissningsvis till relativt stor del syns i utbildningsnivån), stor skillnad mellan regioner - 2003 levde invånarna i Kerala 17,1 år längre än invånarna i Madhya Pradesh, utbrett cannabisbruk, smutsiga städer, smutsig inomhusmiljö (pdf) och smutsig bomullsindustri (pdf), och att då bara fokusera på ålder, utbildning och alkohol - särskilt med tanke på dödlighetsfaktorerna och att alkohol inte är något större problem i Indien - är helt enkelt otillräckligt.

Att lägga till detta är att cigarettförsäljningen inte ökar enligt WHO och att tuberkulosen haft en tydligt nedåtgående trend (pdf) sedan många år:
Men vad har egentligen hänt på hälsofronten i Indien i övrigt de senaste åren?

Jo, medellivslängden ökade med sex år - eller närmare tio procent - mellan 2000 och 2007, och det absolut största framsteget togs mellan 2006 och 2007 då medellivslängden ökade med nästan fyra år. Den ökade livslängden bara mellan 2006 och 2007 utslaget på hela landet gav alltså Indiens befolkning närmare 4,5 miljarder extra levnadsår, motsvarande ungefär tolv Sverige.

Världen är tydligt drabbad av epidemi - epidemilarmsepidemi.

Inga kommentarer: