onsdag 20 februari 2008

Välfärdens avfall

Ingen tycker om avfall, alla tycker om energi, så tanken att omvandla sopor till energi är på intet sätt ny.

Southern Research har nu en pilotmodell på ingång, som ska klara att omvandla fem ton organiskt avfall till någon syntesgas, som sedan kan omvandlas till etanol, diesel eller jetbränsle. Ansvariga för projektet säger att modellen verkar vara skalbar till att omvandla upp till 1000 ton avfall per dag.

Förhoppningsvis håller processen även ekonomiskt - sådana idéer är värda att exporteras.

(Via GoodCleanTech)

Inga kommentarer: