onsdag 13 februari 2008

Jak er snel byråkrat

Har du också undrat varför det aldrig är någon som säger att vi måste bry oss mer om jakarna? Det beror på att myndigheterna redan värnar jaken av hela sitt hjärta - Expressen skriver om Anders Nordin, vars tio jakar uppskattningsvis mer än hundra pappersriddare oförtröttligt beskyddat sedan 2003.

Okänslige Anders vägrar att lägga ens en futtig miljon på 200 kvadratmeter ligghall åt jakarna. De lokala myndigheterna godkänner naturligtvis inte detta och har därför rättmätigt dragit ärendet genom såväl JO som länsstyrelse, länsrätt och kammarrätt.

Några revisionister menar att jaken har såväl lager-på-lager-päls som en särskild svettningsmekanism och därför klarar temperaturer på -40 grader utan bekymmer, men sådana metadebatter är naturligtvis fullständigt ointressanta - vi har djurskyddslagar av en anledning, och hur skulle det se ut om vi började dela ut EU-stöd helt urskillningslöst?

Inga kommentarer: