lördag 9 februari 2008

Värdet av ett människoliv

Allt om barn skriver om Barnplantorna, som lobbar för att alla barn under fem år ska vaccineras mot pneumokocker, och det är ett gott exempel på debatten om ett människolivs värde.

Barnplantorna använder (pdf) siffran 1500 kronor per vaccination, vilket verkar vara den allmänt accepterade siffran.

SCB anger att det finns runt 500 000 barn mellan 0 och 4 år i Sverige. Att vaccinera dessa skulle alltså kosta runt 750 miljoner kronor, och räknat med att det föds runt 100 000 barn varje år skulle den löpande årskostnaden därefter vara runt 150 miljoner kronor.

Och vad skulle då dessa 150 miljoner kronor årligen ge? Allt om barn skriver att 98 barn insjuknade i allvarliga pneumokockinfektioner 2006 och att fem av dessa dog. De siffrorna verkar dock högre än andra anger - exempelvis skriver DN att 57 barn insjuknade 2005 och att vaccinationer skulle kunna rädda 1-2 liv varje år.

Om man använder Allt om barns siffror om fem döda så blir priset per räddat liv runt 30 miljoner kronor, och räknar man att ingen hade insjuknat om de vaccinerats blir priset ungefär 1,5 miljoner kronor per besparad allvarligt insjuknad. Skulle DN:s siffror vara korrekta skulle kostnaden istället vara 75-150 miljoner kronor per räddat liv eller 2,6 miljoner per besparad allvarligt insjuknad.

För jämförelse kan man exempelvis se på det utdömda skadeståndet för den man som medvetet smittat två flickor med HIV och dessutom riskerat smitta 14 ytterligare. Han dömdes att betala totalt 2 715 000 kronor, vilket ansågs vara ett högt skadestånd. Ett annat exempel är Kalle Dejemyr, vars sjukdom kostade 10 miljoner kronor per år att behandla - först ansågs det inte vara värt priset, men efter skriverierna ändrade sig Karolinska.

Så, hur bör egentligen ett människoliv värderas, och vad ger det för konsekvenser?

Inga kommentarer: