fredag 22 februari 2008

Folkhälsa, it's still real to me dammit!

En forskargrupp vid University of Alabama analyserade nyligen 275 000 amerikaners motionsvanor, och kom fram till det revolutionerande resultatet att människor föredrar väldigt olika former av motion, baserat på bland annat ålder, kön, civilstånd, etnicitet, bostadsort, inkomstnivå och utbildningsnivå.

Professor Brad Humphreys förklarar även varför promenader är en omtyckt motionsform: Walking can be done in almost any setting under almost any condition without needing specialized equipment or facilities.

Sedan kommer han till själva poängen med studien: Our results have important implications for the design of government interventions aimed at increasing physical activity," says Humphreys. "When developing these programs, we must take into account North America's diverse population. A program that increases participation in one population, say older adults and retirees, in a particular state, may not have the same effect on young married minority couples in another state.

Studien visade alltså att människor är väldigt olika, men lockas av enkelhet när det gäller motion; Humphreys tolkar det som att en 15-dimensionell analys för statliga ingripanden passar situationen.

(Rubrikinspiration)

Inga kommentarer: