torsdag 21 februari 2008

Import är positivt, precis som export

Merkantilismen borde dött ut för hundratals år sedan, men fortfarande är många rädda för att importera varor och exportera jobb.

Varje jobb som görs på rätt ställe medför att varor produceras på bästa sätt, så att andra istället kan fokusera på att producera sådant de gör relativt bättre - till vinning för alla. Arbetstillfällen försvinner inte, de omvandlas.

Motsatsen till frihandel är att varje enskild människa isolerar sig, och då är naturligtvis antalet kronor på bankkontot fullständigt oväsentligt.

Den streckade linjen visar USA:s arbetslöshet, den heldragna visar import som andel av BNP:
(Via Cato Institute, även rapporten (pdf) de länkar till är läsvärd)

1 kommentar:

Anonym sa...

Det viktigaste är inte att varje jobb gör på rätt ställe, utan att varje människa gör det jobb som han eller hon är bäst på.

T.ex. kan det vara så att man är bättre på att göra bilar i Japan än i Sydkorea, men då är det ändå bättre att Sydkoreanerna tillverkar bilar så länge som de är bättre på detta än på att tillverka traktorer.

Syftet är alltså inte att skapa monopol där enbart den som är bäst på något gör detta, utan syftet är att varje människa (och varje ekonomi) ska göra det som de är bäst på i förhållande till andra sysslor - inte i förhållande till andra ekonomier eller människor.