tisdag 12 februari 2008

Trafikskador sedan 1985

Nyheten om vildsvinen fick mig att vilja ta en titt på trafiken - vinklingen görs visserligen inte uttryckligen i artikeln, men när vildsvin börjar nämnas som trafikproblem känns det inte särskilt vågat att anta att resten av trafikproblemen minskat.

Så, enligt Vägverkets statistik (antal skadade per bil 1985 satt till 1):Antalet trafikskadade per bil har alltså varit relativt konstant i över 20 år, men antalet döda och antalet svårt skadade har minskat kraftigt. Glädjande nog har dock även antalet lindriga skador minskat i frekvens de sista åren.

Jag hade gissat att det skulle synas ett hack i kurvan när mitträcken började byggas, men det syns inget av det, så det ser snarare ut som att de konstant säkrare bilarna bär en god del av ansvaret. Förhoppningsvis tar sig Vägverket tid att kontrollera orsakerna till den säkrare trafikmiljön.

Skulle skadefrekvensen varit lika hög 2006 som 1985 hade 687 personer ytterligare dött och 4 120 personer ytterligare hade skadats svårt, vilket visar behovet av ständiga förbättringar.

Den goda trenden inom trafiken gäller även barn, vilket Mattias Svensson skriver om här.

Inga kommentarer: