fredag 15 februari 2008

Kostnaden för dieselhybridbussar

NBC4 skriver om att Maryland Transit Administration ska byta ut nuvarande bussar mot dieselhybrider. Bussarna kostar ungefär 5,6 miljoner kronor styck, vilket enligt artikeln är runt 50 procent dyrare än vanliga bussar, och de drar därefter cirka 40 procent mindre bränsle.

Mellanskillnaden är alltså ungefär två miljoner kronor. Räknat med att dieseln och naturgasen kostar 15 kronor per liter i snitt under bussens livstid går brytpunkten för när hybridbussen blir ekonomiskt lönsam vid en förbrukning av ungefär 333 000 liter diesel.

Räknat på att en normal buss drar 3 liter per mil och hybridbussen då 1,8 liter per mil så behöver hybridbussen gå ungefär 185 000 mil innan den blir ekonomiskt lönsam.

Går bussarna 50 000 mil innan de utrangeras - villket verkar vara en normal siffra - så kostar hybridbussen ungefär 1 miljon mer fram tills dess, borträknat allt övrigt - som exempelvis ränta på investerat kapital, restvärde på bussen och subventioner.

Skulle snittbränslepriset istället vara 20 kronor per liter skulle brytpunkten gå vid 250 000 liter/140 000 mil, och skillnaden i kostnad efter 50 000 mil skulle vara ungefär 650 000 kronor (ungefär 10 procent av totalkostnaden).

Räknat med att bussen under sin livstid i snitt har 10 passagerare ombord skulle extrakostnaden vara runt 2 kronor per mil och passagerare (~1,3 kronor per mil och passagerare om bränslet kostar 20 kronor per liter). Skulle den istället ha 30 passagerare i snitt - vilket borde kunna gå att lösa i större städer - skulle extrakostnaden vara nere på runt 70/40 öre per mil.

Sammanfattningsvis är naturligtvis ovanstående uträkningar grovt tillyxade, men i stora drag känns det som att ett teknikskifte är relativt nära förestående - och att subventionerna som nämns i artikeln är kraftigt överdrivna.

Och är något ekonomiskt rationellt för bussar bör det inte vara särskilt långt kvar tills det är det även för lastbilar och bilar, och då är ett stort steg taget mot renare miljö. Sedan är naturligtvis inte dieselhybriden den slutliga lösningen, men den är ett gott steg på vägen.

Sedan bör även siffrorna som NBC4 använder ses med viss tveksamhet - Hybridcenter.org går in djupare i ämnet.

Inga kommentarer: