tisdag 12 februari 2008

DN Kultur om Johan Norberg, igen

Förra gången var det Stefan Jonsson som blint tjongade på Johan Norberg, nu är det Andreas Malms tur, även denna gång i DN:

Arkitekten bakom detta helvete är Sveriges politiska etablissemang. Av Johan Norberg - en av de svenska debattörer som Bruce Bawer anger som sina kunskapskällor, vid sidan om Dilsa Demirbag-Sten och Mauricio Rojas - har han lärt sig att Sverige visserligen inte är en enpartistat, men väl en "enidéstat" där kryperi för islam regerar.

Vad säger då Johan Norberg om islam och invandring? Utöver inlägget han länkar till i kommentaren till Malms artikel så är här några exempel:

Så när många i dagens situation undrar om islam ens i teorin kan förenas med västerländska moderniseringsidéer, bör vi ställa oss frågan om vi utan den islamiska kulturen alls hade fått uppleva den europeiska renässansen och upplysningen. (Källa)

I think it´s more important than ever to understand that this is not a war between Islam and the West, but a civil war in Islam, between the mainstream and the Islamo-fascist fanatics, who are the totalitarians of the Muslim world. (Källa)

And a union which includes the country that used to be the heartland of Islam would be an efficient way of avoiding a clash of civilisations, and proving that the present conflict is really a civil war within Islam. (Källa)

Eftersom invandring berikar oss – och för att det faktiskt borde vara en mänsklig rättighet att få leva var man vill så länge man inte gör det på andras bekostnad – borde vi öppna våra gränser, även om vi inte ”behövde” arbetskraft – vilket vi gör. (Källa)

Nyliberalen gavs ut av det nyliberala nätverket Frihetsfronten, som kombinerade politisk filosofi med aktivism. Vi inte bara publicerade långa artiklar om varför fri invandring var en mänsklig rättighet – vi gömde också flyktingar som svenska staten ville utvisa. (Källa)

Och avslutningsvis:
Resultat 1 - 10 av ungefär 789 vid sökning efter "johan norberg" "fri invandring".
Resultat 1 - 10 av ungefär 537 vid sökning efter "johan norberg" "öppna gränser".

Liberalismen har enkla grundteser, så det är för mig helt obegripligt att vänsterdebattörer så konsekvent går vilse när de ska kritisera den.

Inga kommentarer: