söndag 2 november 2008

Gissa ingress

England släppte relativt nyligen på regleringarna kring öppettider för alkoholserveringar. Resultatet blev att det redan året efter regleringen infördes dracks i stort sett lika mycket som tidigare, fast utspritt över fler timmar.

Vad blir då ingressen? Jo:

Since the UK's move to 24-hour drinking, a large city centre hospital in Birmingham has seen an increase in drink-related attendances between the hours of 3am and 6am. A new study shows no significant decrease in alcohol-related attendances after 24-hour drinking was introduced but a significant shift in the time of attendances.

Inga kommentarer: