tisdag 7 oktober 2008

Folke Pudas är död

Måhända inte direkt dagsfärska nyheter, men det var heller inte direkt så att nyhetskanalerna stod i givakt gällande att Folke Pudas avled vid 78 års ålder i augusti.

Folke Pudas fick sitt taxitillstånd indraget 1981, då hans privata linjetrafik inte passade in i länsstyrelsens planer, som NSD formulerade det.

Transportrådet och kommunikationsdepartementet avslog Pudas krav på att beslutet skulle rivas upp, men de avslog det, och då Pudas inte hade möjlighet att överklaga beslutet till högre instans så hungerstrejkade han istället i en låda i tre månader på Sergels torg, innan han 20 kilo lättare fick löften om att han skulle få återuppta taxitrafiken. Så skedde dock inte.

1987 fick han däremot sedan rätt i Europadomstolen - Pudas mot Sverige innebar möjlighet att få förvaltningsbeslut omprövade i domstol.

Inga kommentarer: