onsdag 24 september 2008

Ännu ett larm som inte var

I stort sett samtliga svenska medier publicerade TT:s artikel om att utskrivningen av sömnmedel och lugnande medel till barn och ungdomar ökat med 200 procent på fem år, och även bloggarna följde inslagen väg.

Nu rättar dock Sydsvenskan:

Istället är det ett specifikt läkemedel som står för ökningen. Melatonin. Det ges till en särskild grupp patienter: barn med neurologiska störningar, som Aspergers syndrom, autism, ADHD/DAMP samt ångestsyndrom som Tourettes.
/.../
När melatonin tas bort ur statistiken har försäljningen av sömnmedel till de riktigt små barnen i själva verket minskat jämfört med för fem år sedan. Totalt fick 37 barn i hela landet mellan 0 och 4 år sömnmedel i fjol. Bland övriga upp till 18 år ökade försäljningen med 65 procent.

SvD skriver om Sydsvenskans artikel, men länkar till en äldre artikel om barn (under 15 år) och sömnmedel, med följande stycke:

Förskrivningen av sömnmedel ökar procentuellt sett mest. Mängden sömnmedel till barn har växt med 37 procent sedan millennieskiftet: från 23,2 till 31,7 dygnsdoser per 1 000 invånare. Ett skäl kan vara att hyperaktiva barn med adhd får sömnmedel.

Det innebär alltså att snittbarnet sövdes cirka 46 minuter per år 2007 jämfört med cirka 33 minuter per år 2000 (räknat med att dygnsdos innebär 24 timmars sömn). Antaget att snittbarnet sover sju timmar per dygn så innebär det att 99,97 procent av deras årssömn 2007 var sömnmedelsfri.

Och dessutom - det bör finnas visst utrymme för att barn som skulle mått bra av sömnmedel tidigare inte fick något utskrivet. Att se sömnmedel till barn som något enbart negativt är i samma anda som den infantila debatten kring antidepressiva medel.

1 kommentar:

Ola Berg sa...

Genom sömnmedel har vissa barn med tvång, ångest eller hyperaktivitet, kunnat få lov att sova längre, vakna piggare, och därmed bättre kunna lära sig klara av vardagen, så småningom utan piller.

Jag är ledsen över att jag inte fick sömnmedel som liten, men jag är glad att möjligheten finns idag.