lördag 27 september 2008

Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation

Jag snubblade över följande stycke av ren slump:

3 § Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Tillstånd skall meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

Som jag förstått det får man alltså använda ekolod, men för rikets säkerhets skull inte spara information från det i någon form. En Youtubefilm med sjömätning i Östersjön kanske vore något för Befriarna?

Inga kommentarer: