söndag 2 november 2008

Sahlin och cargokulterna

Cargokulter var ett intressant samhälleligt fenomen där tidigare isolerade civilisationer studerade flygplatser och noterade att det med jämna mellanrum helt sonika ramlade ner varor till människorna där.

Alltså byggde de efter bästa förmåga flygplatser med kringutrustning och satte sig att vänta på att godsakerna skulle dimpa ner från himlen.

Eller i Mona Sahlins tappning:

- Jobben måste komma genom rättvisa, rättvisa ger jobb.

Inga kommentarer: