onsdag 19 november 2008

That which is not seen, igen

Ny Teknik skriver om IT som miljöbov, och det är ett felslut jag skrivit om två gånger tidigare, men som enträget fortsätter poppa upp.

Förutom att IT är oerhört välståndsintensivt per miljöpåverkan - och att det därför bör ses som positivt ju större andel IT utgör - så är det återigen Bastiats krossade fönsterruta som spökar. Varje affärsmöte som görs via videolänk, varje besparad utskrift och varje e-brev - eller varför inte exempelvis varje mattransport som förverkats på grund av bristande kommunikationsmöjligheter - hade annars medfört ytterligare miljöpåverkan, och borde därför naturligtvis räknas bort från IT:s miljöpåverkan (vilket skulle resultera i ett massivt miljöplus). Men precis som Henry Hazlitt (och Henrik Sundholm) skriver så tycks felslutet vara märkligt seglivat.

Sedan är Ny Tekniks ordval att IT-branschen "måste bli bättre på att spara energi" märkligt alarmistiskt valt. Exemplen på tekniska framsteg är långt för många för att nämna här, men som exempel kan nämnas ett nytt sätt att lagra data som minskar energianvändning och kostnader med 75 procent - och även mindre steg tas självfallet hela tiden, som exempelvis att Windows 7 beräknas ge 11 till 15 procent bättre batteritid än Windows Vista.

Inga kommentarer: