fredag 3 oktober 2008

Peter Pedersen om laserpekare

Strålsäkerhetsmyndigheten (ersättare till Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion) - utreder nu med hög prioritet på vilket sätt reglerna kring laserpekare ska skärpas.

Peter Pedersen (v) var dock i framkant även gällande detta regleringsområde - ur Motion 1999/2000:MJ797 Laserpennor:

Det finns speciella lasersikten som ger hög precision. Om en levande människa ser en sådan prick på sitt bröst är det omöjligt att avgöra om strålen kommer från en till synes ofarlig laserpenna eller om någon faktiskt "har dig på kornet". Det är förstås en mycket obehaglig upplevelse att utsättas för detta. Undertecknad har i sommar sett laserpennor användas på detta sätt vid ett flertal tillfällen. På offentliga uppträdanden med dans och musik så dök det plötsligt upp små röda prickar på både publiken och de uppträdande på både det ena och andra stället.
/.../
Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär en snar översyn av regelverket, t.ex. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om lasrar samt strålskyddsförordningen, rörande försäljning och användande av laserpennor,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att överväga ett förbud för omyndiga att köpa eller använda laserpennor.


(Tidigare inlägg om Pedersen: 1, 2)

1 kommentar:

Anonym sa...

Du kan nu lämna din egen kommentar till Strålsäkerhetsmyndighetens remiss, se ssm.se -> om myndigheten -> remisser.

"Förslaget innebär att man måste ha tillstånd för att bära med sig starka laserpekare på allmän plats."