fredag 3 oktober 2008

"Hälsobidrag" till överviktiga barn i Sydkorea

Från SvD:

Planen är att ge barn som räknas till kategorin överviktiga 40 000 won i månaden, vilket motsvarar ungefär 250 kronor. Pengarna ska användas till gymkort och andra aktiviteter som hjälper viktminskning.

Och här har vi den välvilliga staten i all sin prakt. Alldeles bortsett från det integritetstveksamma och byråkratitunga att föra statistik över barnen så kommer ett sådant bidrag med god sannolikhet till största delen innebära att föräldrarna ges motivation till att göda barnen och sedan hålla dem överviktiga.

40 000 won per månad, som nämns i artikeln, kan sättas i samband med att snittinkomsten per år och hushåll i Sydkorea enligt Wikipedia var cirka 39 miljoner won 2007, så ett bidrag skulle motsvara ungefär en procent av inkomsten för ett snitthushåll, men naturligtvis mycket mer än så för de fattigare familjerna.

Projektet kommer alltså gissningsvis vara kontraproduktivt - både vad gäller generell viktminskning och dessutom vad gäller att jämna ut hälsotal mellan inkomstgrupper, vilket jag antar också var ett delmål.

Sedan kan jag inte låta bli att undra över siffran som nämns i artikeln - att barnfetman kostade tre triljoner won (drygt 17 miljarder kronor) bara under 2006 - vad användes de massiva resurserna till, på vilka grunder och vad ledde det till?

Inga kommentarer: