lördag 27 september 2008

Vänsterpartiet om läkemedel och ungdomar

Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag om (bland annat) att förbjuda personer yngre än 18 år att köpa värktabletter, med motiveringen:

Missbruk av receptfria läkemedel är vanligt förekommande bland både ungdomar och äldre. Inte minst är det flickor och kvinnor som hamnar i sådant missbruk.
Redan 2004 genomförde Konsumentinstitutet läkemedel och hälsa (Kilen) en undersökning bland 4 500 svenska tonåringar som visar att missbruket är mycket vanligt förekommande. Efter denna undersökning har larmrapporterna duggat tätt och inte minst skolläkare och skolsköterskor har uttryckt sin oro. Kunskapen om problemen är utbredd.


Det hade varit intressant att läsa de larmrapporterna, men tyvärr ger Google dåligt med resultat åtminstone så gott jag förmår söka, så så särskilt tätt kan de ändå inte duggat. Gällande könsaspekten är det ju dock annars så att förslaget kommer drabba flickor och kvinnor hårdare då mensvärk är bevisat tydligt könssegregerat.

Vanliga receptfria värktabletter används också av ungdomar för att öka effekten av alkohol.

Det har dock Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning undersökt - siffror ur rapporten (pdf) omgjorda till klickbar diagramform:

Undersökningen har inte genomförts varje år, därav luckorna i diagrammet, och det bör även noteras att frågan formulerades om 1995 - från ”Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol?” till ”Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte?".

96 procent av pojkarna och 92 procent av flickorna i årskurs 9 - och 95 procent av pojkarna och 90 procent av flickorna i andra ring - hade 2007 alltså aldrig blandat läkemedel (notera att det innefattar betydligt mer än bara värktabletter) med alkohol i berusningssyfte, och enbart 1 procent av pojkarna och 2 procent av flickorna (i såväl årskurs 9 som andra ring) - har gjort det mer än en gång.

Värktabletter och alkohol är alltså ett ytterkantsproblem i minskande som dessutom gissningsvis skulle kunna i stort sett helt elimineras med en mer neutral drogundervisning då det helt enkelt inte har någon ruseffekt. De 6/7 procent av flickorna och 2/3 procent av pojkarna i årskurs 9/andra ring som provat 1-2 gånger hade helt enkelt kunnat besparas en intetsägande och skadlig upplevelse, utan att betraktas som så mindre vetande att de inte ens kan betros sköta om även sin mest basala hälsa.

(Via SvD:s ledarblogg)

Inga kommentarer: