onsdag 23 november 2011

Ifall inte bilden passar omvärlden så får omvärlden passa bilden

Från Vetenskapsradion:

Markus Johansson, sakkunnig på miljögifter på Naturskyddsföreningen, är en av dem som ligger bakom den uppmärksammade rapporten om gift i fisk, och han säger att rapporten nu dras tillbaka på grund av den felaktiga DDT-beräkningen.


– Det är ett olyckligt räknefel i rapporten och vi återkommer med en reviderad version så fort vi har räknat om.

När det gäller gränsvärdet för bromerade flamskyddsmedel, säger Markus Johansson att Naturskyddsföreningen använt ett preliminärt värde som är på förslag inom EU.


 – Den vetenskapliga kommittén som kommissionen får råd från har gett sitt godkännande till den nivån och vi tycker att vi kan använda det värdet, som det verkar, säger Johansson.

Ur tidigare inlägg angående artikel från just Vetenskapsradion (bilden verkar inte längre finnas i anslutning till artikeln):

Inga kommentarer: