onsdag 16 november 2011

Cornucopia? om marknadsstörningar

Cornucopia?, angående Anders Borgs förslag om "kraftfulla åtgärder för stoppa tvivelaktiga och aggressiva upplägg med ränteavdrag":

Stoppar Anders the Borg detta kryphål kommer han effektivt inte bara stoppa den svenska vindkraftsutbyggnaden, utan han kommer stoppa en stor del av finansieringen av kapitalintensiva samägda projekt i Sverige.

Upplägget är idag lagligt och ger de facto 0% i bolagsskatt vid rätt upplägg. Skall detta kryphål täppas till måste bolagsskatten sänkas till 0% samtidigt. Och oavsett kommer vi få se konkurser och uteblivna investeringar över hela näringslivet.

Att rädda nyliberaliseringen av blöjbyten i slutförvaringen av äldre är viktigare för The Borg än att rädda alla investeringar i privatägda företag i Sverige idag och med det alla de jobb som hade skapats framöver, oavsett bransch.

Oavsett ifall ovanstående är en korrekt tolkning av situationen eller ej så sammanfattar det väl innebörden av skattekilar och andra marknadsstörningar: Ju högre tilläggsavgifter (skatter, regleringar, etc), desto större avstånd mellan säljare och köpare. Ifall marknadsstörningen innebär att säljare och köpare inte lyckas mötas så blir affären alltså helt sonika inte av, vilket resulterar i att den presumptiva köparen inte får den vara/tjänst hon värderade högre än pengarna och att säljaren inte får de pengar hon värderade högre än den erbjudna varan/tjänsten (och dessutom att skatteintäkter uteblir) - precis och exakt alla förlorar alltså.

Kileffekten som uppstår vid marknadsstörningar är obegripligt nog fullständigt förbisedd i dagens samhälle, vilket också leder till att effekten av skattesänkningar och andra marknadslösningar undervärderas kraftigt och vice versa.

Det är alltså anmärkningsvärt att Cornucopia? samtidigt anmärker just på den politiska åskådning som förstått att minimera marknadsstörningarna. Vidare angående "nyliberaliseringen av blöjbyten i slutförvaringen" så är det som han också skriver "sällan mycket bättre inom kommunal slutförvaring av äldre" - ur Aftonbladet (som anmärker att siffrorna är något skakiga), via @markus_uvell:

Aftonbladet har tagit fram listorna över landets 20 sämsta äldreboenden och över de 20 äldreboenden som är bäst.

Allra sämst är det kommunala äldreboendet Backa Hus på Norra Hisingen i Göteborg. Bland de 20 sämsta äldreboendena finns inte ett enda som är privat — samtliga är kommunala.

Vidare på sjukvårdstemat, ur Svenskt Kvalitetsindex rapport Samhällssektorn 2011 (pdf), via @pwolodarski (även gällande förskola, grundskola och tandvård får privata högre betyg; kommunala äldreboenden och gymnasieskolor fick dock högre betyg än privata diton i SKI-undersökningen):
Några tidigare inlägg på temat:
- Skattekilar i vardagen
- Sysselsättnng 2005K2-2009K3

Inga kommentarer: