söndag 14 juni 2009

Sockerlarm

Från Aftonbladet:

16 personer, däribland skolläkare och barnhälsoläkare i Gävleborg, står bakom förslagen som går ut på att dels förbjuda försäljning av lösgodis, dels att förbjuda läskförpackningar och förpackningar med färdigblandad saft som rymmer mer än 50 centiliter.

Ur tidigare inlägg - från BO:s senaste Upp till 18-rapport (pdf) [samtliga bilder klickbara för förstoring]:

Andel som äter sötsaker/dricker läsk varje dag:
Andel kariesfria barn:
Viktfördelning, tioåringar i Stockholms län (inga andra län redovisas i rapporten):Vidare angående barn och vikt - från FHI:

Två andra svenska studier från Göteborg och Stockholms län, som först presenterats vid Läkarstämman 2006, tyder på att förekomsten av övervikt bland barn minskar. Båda studierna gäller barn som är omkring 10 år gamla. Studien från Göteborg visar att förekomsten av övervikt bland flickor minskar från 19.6 procent år 2001/02 till 15,9 procent år 2004/5 (Sjöberg 2008). För pojkar finns inga säkerställda förändringar. Studien från Stockholm län visar att förekomsten av övervikt bland flickor minskar från 22,9 procent år 1999 till 19,7 procent år 2003. För pojkar noteras inga säkerställda förändringar. Enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden, ULF, har andelen överviktiga 16–19-åriga flickor och pojkar gradvis minskat med början år 2000/01 (SCB 2008).

Och från Allt om barn:

Under läsåret 2003-2004 låg andelen barn med fetma på 4,9 procent, vilket till läsåret 2007-2008 sjunkit till 3,9 procent.
– Framförallt är det andelen pojkar med fetma som minskat under de här fem åren, säger Anton Lager, utredare på Folkhälsoinstitutet, till AlltomBarn.se.

– Det ser ut som att de nästan har sjunkit ner till flickornas nivå, från 5,9 procent till 4,1 procent. Andelen flickor med fetma har gått från 3,8 procent till 3,6 procent.

Dessutom - angående förpackningsstorlek - ur Rita Coelho do Vales avhandling Consumption breakdowns: on avoiding and embracing temptations (pdf):

Our findings provide support for the idea that although smaller packages are the ones more often chosen for self-regulatory purposes and indicated as selfregulatory facilitators, large packages actually contribute to better self-regulation. This demonstrates that, contrary to common belief, offering products in small package sizes may reduce self-control ability. This sneaky “small sin” effect contributes to consumption misregulation, and it reveals that, in the case of self-regulation, small is not better.

Inga kommentarer: