måndag 12 maj 2008

Gissa bilden

Vetenskapsradion skriver om en rapport (pdf) angående utsläpp i vattenmiljöer.

Ur artikeln, med rubriken "Oklart hur gifter påverkar våra sjöar":

Nya ämnen som diskuteras i rapporten är nanopartiklar, små partiklar som tar sig in i djur och växter utan att man riktigt vet vad de får för effekt där. De här ämnena spås en kraftig ökning, vilket skulle kunna innebära problem. Dock är kunskapen om vilka problem det kan bli mycket bristfällig.

Ett annat problem som nämns i rapporten är perflourerade ämnen. De är inte helt nya, men visar inte på den nedgång som man hade kunnat förvänta sig. Istället ökar de i naturen på ett alarmerande sätt. Perfluorerade föreningar finns bland annat i rengöringsmedel och brandsläckningsskum. De är stabila och kan finnas kvar oförändrade i naturen under mycket lång tid.

– Det välkända organiska miljögifterna PCB och DDT har sedan början av 70-talet minskat med 90 och 95 procent.

Ur rapporten i övrigt:

Även om det inte finns några belägg för att [perfluorerade ämnen och HBCD] skulle orsaka allvarliga toxiska effekter hos fiskar, så kan möjliga effekter inte uteslutas.

Bilden:

Inga kommentarer: