fredag 11 november 2011

Om småföretagande och BNP per capita

I vanligt ordning inte direkt först på bollen, men Karl Malmqvist reder i vanlig ordning elegant ut en debatt med Ali Esbati angående ifall småföretagande alls är önskvärt - exempel ur inlägget (hela inlägget rekommenderas):

För det första är ekonomin inte statisk. Tidigare solskenshistorier falnar och dör, och ersätts av nya utmanare. Det sker ett kontinuerligt utbyte av företag. Den processen kan man antingen låta politiker sköta, genom att planera fram vad som behövs, i vilken kvantitet det behövs och vem som ska producera varorna i fråga. Eller så kan man låta marknaden sköta processen, genom att belöna de företag som erbjuder sådant som konsumenterna efterfrågar och straffa de som inte gör det.

Det är uppenbart att alternativ två är att föredra, och då är ett gott företagsklimat en nödvändighet. För bara om inträdesbarriärerna är små, och kostnaderna låga, för nystartade företag kan man få en konkurrens som säkerställer utveckling. Ett dåligt företagsklimat cementerar gamla strukturer och håller redan existerande företag om ryggen.
 
Malmqvist har självfallet fullständigt rätt i sitt resonemang - vad som är av vikt i sammanhanget är alldeles grundläggande den ekonomiska friheten - jag har tidigare gjort diagram på temat (och på tidigare data, just efter att Esbati skrivit om småföretag).

The Economist har också skrivit på temat, där diagrammet till artikeln visar att Grekland (vars skråväsende jag tidigare nämnt) har flest anställda i småföretag, följt av BIGPIS-kollegorna Italien, Portugal och Spanien - ur artikeln (även hela den artikeln rekommenderas):

Entrepreneurs boost the economy by exploiting new ideas and business models in order to turn a profit. The ones that do this well don't stay small; they grow rapidly, helping to disseminate new technologies and create jobs. If your economy has a lot of small firms, that's an indication that some part of this process is broken. If you look at the Italian example, for instance, you find that a lot of small Italian firms are retail and service enterprises protected from competition by onerous regulation.

Ska jag dock anmärka på något i Malmqvists inlägg så är det att det i stort inte går att "främja företagande", bara att hålla sig ur vägen, men jag anar att det är det han avser.

Inga kommentarer: