tisdag 15 december 2009

Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat igen

Som uppdatering av tidigare inlägg - siffror från rapporten Skolelevers drogvanor 2009 (pdf) [samtliga diagram klickbara för förstoring]:

Årskonsumtion alkohol 1989-2009:
Konsumtionsindex alkohol 1977-2008 (blå och röd linje visar ickekonsumenter, grön och lila linje visar storkonsumenter):
Andel som konsumerat blanddrycker, 1998-2009:
Totalkonsumtionen av blanddryck, omräknat till 100 % alkohol, 1998-2009:
Andel niondeklassare som druckit hembränt senaste 12 månaderna, 1991-2009:
Skoltrivsel 1984-2009:
Och för att tydliggöra förändringen bland de som trivs mycket dåligt i skolan - ovanstående diagram fast med dubbla axlar:
CAN:s rubrik på pressmeddelandet (pdf) till rapporten är: Fler unga avstår alkohol, så vad sätter då media för rubriker? Jo:

- Allt fler flickor får alkohol hemma - SvD
- Hälften av alla unga får alkohol hemma - Aftonbladet

Och utöver den påfallande sökta vinklingen så stämmer det dessutom inte att "allt fler flickor får alkohol hemma" enligt rapporten:
Sedan skulle de väl teoretiskt kunna avse att andelen flickor i årskurs 9 som uppgett storkonsumtionsalternativet "ja, mer än enstaka glas" har ökat från 2-3 procent 2006-2008 till 5 procent 2009, men den andelen har minskat från 7-9 procent 2006-2008 till 6 procent 2009 för flickor i 2:a ring, och är även på den lägsta nivån sedan mätningarna inleddes för pojkar i såväl årskurs 9 som 2:a ring:
Det bör dessutom tilläggas att jag på intet sätt ser det som positivt att allt färre ungdomar bjuds på alkohol i hemmet - att tabubelägga något är aldrig en god metod.

Några tidigare inlägg på liknande tema:
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation, uppdaterat
- Niondeklassares alkoholvanor och skolsituation
- Smuggelsprit och alkoholförgiftningar
- Alkoholkonsumtion kontra medellivslängd

Inga kommentarer: