tisdag 15 november 2011

Negativa transporter

Niclas Wennerdal kommenterar en SvD Brännpunkt-artikel där Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen i Svenskt Näringsliv, Lars Lindgren, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet och Johan Lindström, vd för Sveriges Åkeriföretag tillsammans kräver att regeringen gör något åt den utländska konkurrensen på åkerimarknaden.

Wennerdal kommenterar artikeln med Bastiats fantastiska The Candlemakers' Petition, men även Bastiats Negative Railroad bör nämnas i sammanhanget, där Bastiat kommenterar ett förslag angående att tågresorna mellan Paris och Bayonne skulle ha ett obligatoriskt stopp i Bayonne - till fördel för affärsverksamheten i Bordeaux:

But if Bordeaux has a right to profit from a break in the tracks, and if this profit is consistent with the public interest, then Angoulême, Poitiers, Tours, Orléans, and, in fact, all the intermediate points, including Ruffec, Châtellerault, etc., etc., ought also to demand breaks in the tracks, on the ground of the general interest—in the interest, that is, of domestic industry—for the more there are of these breaks in the line, the greater will be the amount paid for storage, porters, and cartage at every point along the way. By this means, we shall end by having a railroad composed of a whole series of breaks in the tracks, i.e., a negative railroad.

Åkeriers uppgift är alldeles grundläggande att transportera varor - att då berörda parter argumenterar att "förmågan att bära ett avancerat samhällsansvar och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner" går via "förbud mot att bedriva stadigvarande inrikestrafik i Sverige" och krav på allt från arbetsgivaravgifter till kostcirkelkunskap (se inklippt kommentar i Wennerdals inlägg) är helt enkelt att arbeta för negativa transporter.

Inga kommentarer: