söndag 20 november 2011

Om åldrande

Johan Norberg på Twitter:
Det kan då vara intressant med åtminstone ett nedslag i nuvarande forskningsläge - man ska alltid vara försiktig med djurresultat, och forskarna är föredömligt tydliga med att man ska tolka resultatet med försiktighet, men det säger ändå något om utvecklingens gränser - från BBC:

The onset of wrinkles, muscle wasting and cataracts has been delayed and even eliminated in mice, say researchers in the US.

It was done by "flushing out" retired cells that had stopped dividing. They accumulate naturally with age.

Inga kommentarer: