onsdag 9 november 2011

Om den förändringsimmuna teven

Emanuel Karlsten i DN:

Tidningsupplagor faller och radiolyssnandet minskar. Det talas mycket om att medie-branschen är i kris, men mindre om den medieaktör som genom åren stått helt immun mot alla förändringar: tv.

Det är egentligen märkligt. Vi talar om samma gamla dumburk som funnits i svenska hem sedan 50-talet. Vars enda uppgradering är att bilden fått färg och apparaten blivit platt.

Ja, förutom då bland annat att medianskärmen gick från 34 till 46 tum bara mellan 2002 och 2009, att hemmabio blivit ett etablerat begrepp samt att tv-apparater på kort tid gick från något stöldbegärligt till något som rutinmässigt bortskänkes mot avhämtning så skulle man kunna argumentera som ovan.

Man väljer dock då att bortse från bland annat att antalet listade kanaler gick från 25 i 1998 års MMS-rapport till 61 kanaler 2010, att sändningstiderna utökats, att kvaliteten på programmen ofrånkomligen höjts avsevärt samt HD-sändningar.

Vill man sedan vara än mer exakt kan man exempelvis se till att befolkningsförändringar ledde till markant fler äldre än 65 år (den åldersgrupp som ser mest på tv), att smartphones har gjort långsamma program och reklampauser långt enklare att uthärda och att en betalningsmodell där man tvingas betala samma avgift oavsett nyttjande generellt leder till buffébeteende.

Snittiden tv-tittande per dag minskade för övrigt med 7 minuter mellan 2010 och 2011 års halvårsrapporter, så trenden är heller inte så självklart positiv som krönikan anger.

Några tidigare inlägg på temat:
- Trender i tv-tittande 2010
- TV-tittande 2009
- Trender i TV-tittande
- TV-tittandet i diagram

2 kommentarer:

Emanuel sa...

Tja, intressant post. Utvecklade hur jag tänker mer här: http://ajour.se/tv-star-sig-fortsatt-stark-trots-digital-konkurrens/

Alltid varför sa...

Emanuel: Tack för kommentar. Jag tycker dock att hela ditt resonemang känns oerhört krystat - med så många fler tv-apparater så ses mer tv just för att hushåll slipper titta tillsammans; nu slipper man enas om att se 24 karat, utan kan istället se fotboll/barnprogram/komedier på varsin tv.

Ifall du skulle fråga 100 personer angående ifall de ansåg att det skett någon utveckling på tv-fronten sista 15 åren (nevermind "sedan 50-talet") - hur många tror du skulle anse att så inte var fallet?