fredag 25 november 2011

Flynneffekten

Scott Adams, där såväl hela inlägget som kommentarerna rekommenderas:

Kids: I read somewhere that the IQ of kids has increased so much that we have to continuously adjust what qualifies as the "average" score of 100. An average kid in 2011 is a relative genius compared to an average kid a few decades ago.

Vad Adams hänvisar till kallas Flynneffekten - från Psykologifabriken:

För varje generation blir världens befolkning smartare och smartare, i alla fall enligt resultaten på intelligenstest. Ungefär tre poäng ökar det genomsnittliga IQ–värdet varje decennium, och skalorna justeras därefter. Det innebär att ett normalbegåvat resultat för 75 år sedan motsvarar vad vi idag skulle kalla mild mental retardation eller begåvningshandikapp. Den här tendensen kallas för Flynn–effekten efter statsvetaren som upptäckte den, James R. Flynn.

Det återkommande bloggtemat att dagens ungdomsgeneration (precis som samtliga övriga nuvarande generationer) är den bästa genom tiderna är alltså inte någon Panglosseufori utan att betrakta som etablerad sanning - vidare från Psykologifabriken:

Enligt en teori kan Flynn–effekten kanske förklaras av att dagens samhället i sin helhet har blivit mer komplext för den växande människan. Ett barn som växer upp i dagens informationsspäckade globala samhällsklimat möter mer intellektuella utmaningar, fler komplexa problem och högre krav på mer abstrakt resonerande. Faktorer som också kan spela in är att vi under flera decennier har ätit mer näringsriktig mat och haft bättre mödravård. Barns tidiga erfarenheter av dataspel antas också spela stor roll. I många dataspel tränas barnen i många grundläggande förmågor: problemlösning, att lägga upp strategier, testa hypoteser och ta snabba beslut utifrån den information som finns tillgänglig.

Jag delar den teorin till fullo, och anar också att dagens utvecklingstakt leder till att Flynneffekten numer är exponentiell snarare än linjär.

Jag kommer också förhoppningsvis att återkomma på temat, men varje undersökning som anger någon försämring hos dagens ungdom, exempelvis gällande läskunnighet, visar främst att undersökningen är föråldrad.

Inga kommentarer: