tisdag 1 november 2011

Brottsuppfattning kontra brottsutveckling i USA, igen

Som uppföljning av tidigare inlägg - ur den senaste Gallupundersökningen:
Brott per capita, 1960-2010 - via statistik från Disaster Center [samtliga diagram klickbara för förstoring]:
Brottsligheten totalt ligger alltså på cirka 1968 års nivå. Våldsbrottsligheten ligger på cirka 1972 års nivå, och har i stort halverats sedan 1991.

Motsvarande siffror som procentförändring på årsbasis:
Och slutligen, ovanstående siffror och Gallups siffror sammanslagna [med reservation för eventuell felläsning av Gallups något märkliga graf]:
Det har alltså varje år utom ett sedan 1990 varit fler (och oftast betydligt fler) som trott att brotten ökat i antal sedan föregående år, samtidigt som såväl den totala brottsligheten som våldsbrotten stadigt minskat med sammanlagt cirka 45 procent.

Några tidigare inlägg på temat:
- Inbrott per capita 1995-2010 (prel)
- Rosaskimrande spegelglas

Inga kommentarer: