onsdag 17 mars 2010

Karies hos barn och ungdomar

Som uppföljning till tidigare inlägg - ur Socialstyrelsens nyligen släppta rapport Karies hos barn och ungdomar (pdf):

Andelen kariesdrabbade 3-åringar har minskat med cirka 70 procent och andelen kariesdrabbade 6-åringar med cirka 53 procent sedan 1985 [samtliga bilder klickbara för förstoring]:
Från att det 1985 gick närmare fyra kariesdrabbade 12-åringar på varje kariesfri dito är de kariesfria 2008 i klar majoritet:
Och bland 19-åringarna har andelen kariesfria nästan fördubblats bara sedan 2000; andelen kariesfria approximalt har för övrigt ökat från 36,1 procent 1985 till 62,7 procent 2008:
Vidare anger rapporten även att snittantalet kariesdrabbade tänder (DFT) minskat från 3,1 1985 till 0,9 2008 bland 12-åringar och från 8,5 1985 till 2,8 2008 bland 19-åringar. 2008 års 19-åringar hade alltså klart färre kariesdrabbade tänder än 1985 års 12-åringar hade.

Tidigare inlägg på temat:
- Stalinistisk tandhälsa

Inga kommentarer: