fredag 11 november 2011

Om vem som ska fixa vad hur

Henrik Sundholm skriver som vanligt väl om den eviga frågan hur diverse problem ska lösas i ett frihetligt samhälle - ur inlägget [understrykningen kursiv i originaltexten]:

En kompletterande insikt måste vara att det inte kan existera ett recept för hur man skapar ett perfekt samhälle. Det är inte bara så att vi saknar kunskap om receptet – det kan över huvud taget inte finnas. Det beror på att perfektion bara får mening i relation till ett värderande subjekt, och i ett samhälle med miljoner invånare (och med lika många miljoner olika värdehierarkier) finns inga lösningar som är perfekta för alla.

Jag tycker dock att även Sundholm ger argumentet något för mycket värde. Stefan Molyneux är mer direkt, där han säger att det helt enkelt inte spelar någon roll; överfört till slaveri och bomullsplockning på 1600-talet så skulle även vad vi idag vet är det korrekta svaret - att gigantiska maskiner drivna på olja upphämtad många hundra mil bort skulle lösa allt - bara fnysas bort.

Vad som är moraliskt riktigt behöver helt enkelt inte motiveras.

(Direktlänk)

Några tidigare inlägg på liknande tema: värnplikt (bloggetikett)

Inga kommentarer: