tisdag 8 november 2011

Juholt tar sig an "vår tids största säkerhetspolitiska utmaning"

2011-01-16:

I dag sorterar frågor om IT-säkerhet under näringsdepartementet och IT-minister Anna-Karin Hatt, men det är inte tillräckligt enligt Juholt.

- Hon har IT-frågorna som en sidoportfölj och i den sidoportföljen har hon IT-säkerhet. Det är det som är min poäng, att det är nedprioriterat. Och den här frågan är vår tids största säkerhetspolitiska utmaning.

2011-05-10:

Monica Green ny ansvarig för IT-frågor i S

Inga kommentarer: