onsdag 23 november 2011

Mikrojobb

Scott Adams:

As the world gets more complicated, we're seeing a rising need for what I'll call micro jobs. A micro job is even smaller than an odd job. If an odd job involves painting a fence for half a day, a micro job might involve changing the battery in a senior citizen's smoke detector. A micro job is too small to attract even the unemployed.

A typical homeowner has lots of micro jobs piling up around the house. Maybe an inaccessible light bulb is blown out and you don't have a tall ladder. Maybe you want to install a dimmer switch and you're not comfortable around electricity. Maybe there's a dead mouse in your trap and you're too freaked out to deal with it. You can come up with a long list of jobs you'd rather pay someone to do for you, if only that person were easily identified and reasonably priced.

This is where my idea of Job Bunching comes in. Imagine going to a website and entering a short description of your micro job need. When your neighborhood has collectively entered enough micro jobs - which might take some time - it becomes worthwhile for someone to accept the jobs as a bunch. He or she can drive to the neighborhood and handle ten minor jobs in half a day, each one paying a minimum of $20 dollars.


Även om jag inte tror att 'Job Bunching' kommer vara av större intresse, och inte håller med om minimilönen, så håller jag helt med Adams om att mikrojobb är en naturlig följd av den ständigt minskade informationskostnaden - och har för övrigt såväl utfört som lejt mikrojobb bara de senaste dagarna.

Utöver vad Adams skriver om så kommer bland annat GPS-funktionen i smartphones att underlätta jobbmatchandet väsentligt, och det går sedan enkelt att ha något Ebay-liknande system där både köpare och säljare betygsätter varandra för att rensa ut oseriösa aktörer.

En sådan mikromarknad på uppsving är liftandet, vilket Freakonomics behandlat i såväl ett blogginlägg som i en podcast. Ett svenskt initiativ på det temat är Skjutsgruppen (Facebook, Twitter), som enligt vad jag förstått fungerar bra.

Mikrojobbssamhället är självfallet oerhört positivt för alla inblandade, och kommer dessutom på ett självklart sätt öppna gemene mans ögon för byråkratins kostnad - såväl staten som fackföreningarna kommer få det ständigt jobbigare att förklara sin existens framöver.

Inga kommentarer: