söndag 1 mars 2009

Inspiration, inte konspiration

DN skriver en lång artikel om FRA-motståndet och bloggbävningen, och ingen som någonsin ens snuddat vid konspirationsteorier kan undgå nyhetsvinkeln med någon som utlandsstuderat "kontroversiell PR-strategi som gynnar en, ofta dold, uppdragsgivare", "hemliga sponsorer", "PR-byråer med okända uppdragsgivare", tre män som möts för att diskutera möjligt dubbelspel, och så vidare.

Fenomenet sammanfattas sedan egentligen av Mattias Söderhielm i artikeln, där han säger att det är förvånansvärt lätt att påverka om man har bra argument. Så gott som alla tycker om att förstå omvärlden, och kan någon förklara för dem så lyssnar de gärna och för det vidare. I dagens samhälle är det oändligt mycket enklare än någonsin tidigare att såväl hitta goda argument som att föra dem vidare och vidareutveckla dem.

Kraften hos allmänheten är på intet sätt något nytt fenomen - sista årtiondet har det kallats exempelvis viral marknadsföring och marketing buzz, men innan det kallades det word of mouth (eller mun-till-mun-metoden), och trovärdigheten hos källan har alltid varit ett centralt inslag i marknadsföring.

Utan något som efterfrågas ingen uppståndelse, helt enkelt - det är ingen slump att det inte säljs konserverad gröt trots att visan säger så, och det var argumenten som byggde bloggbävningen - inga ekonomiska resurser i världen hade kunnat åstadkomma något liknande.

Debatten kan även sammanfattas av Bamse: "Rättvisan, sanningen och modet är sina egna svärd."

(Penn Jillette diskuterar viral-fenomenet här.)

Uppdatering 13:46: 51 bloggar kommenterar i nuläget artikeln. En artikel om att det krävs kontroversiella PR-strategier, PR-byråer med okända uppdragsgivare och hundratusentals kronor för att skapa en bloggbävning har alltså skapat en bloggbävning. Oh, the irony.

Inga kommentarer: