torsdag 19 mars 2009

LTO redux

Mattias Svensson skrev tidigare om LTO (lagen om tillfälligt omhändertagande), som gav polisen rätt att omhänderta någon i upp till sex timmar utan att behöva ange anledning. Den filosofin verkar leva kvar även idag, åtminstone i Homer, Louisiana - från Reason:

"If I see three or four young black men walking down the street, I have to stop them and check their names," said Mills, who is white. "I want them to be afraid every time they see the police that they might get arrested."

(Rolands Gosskör - LTO; Usch - LTO)

Inga kommentarer: