lördag 3 januari 2009

Trafiken sedan 1956 i diagramform

Jag har skrivit om den ökade trafiksäkerheten tidigare, och nu skriver även de stora tidningarna (SvD, DN, Aftonbladet) om det.

Siffrorna som Vägverket använder i sitt pressmeddelande stämmer dock märkligt nog inte överens med den övriga statistiken, så jag väntar med att räkna på 2008 tills de siffrorna hamnar bland de övriga årens statistik. Diagram på statistik fram till och med 2007 (1956 valt som startår då det är det första året i statistiken som visar antalet allvarligt skadade) visar dock tydligt att trenden varit konstant under en längre tid, och att formuleringar som "ett något mer positivt trafikår än vanligt" är onödigt svårtydda (klickbar bild):Ifall skadade per bil i trafik eller skadade per capita är mest intressant är i stort sett upp till vilket perspektiv man väljer att prioritera, så jag tog med båda två. Jämfört med 1956 hade alltså 2007 antalet dödade per bil minskat med ~91 procent, allvarligt skadade per bil med ~71 procent, dödade per capita med ~58 procent och allvarligt skadade per capita med ~7 procent.

Även andelen allvarligt skadade har alltså konstant sjunkit kraftigt (vilket bland andra Signerat Kjellberg undrat över).

Inga kommentarer: