onsdag 11 mars 2009

Döda vinkeln på konstgjord andning

Från 60-Second Science:

A mathematician with a passion for optics has devised a rearview mirror that he says eliminates that bane of lane-changing, the blind spot. Andrew Hicks, an associate math professor at Drexel University in Philadelphia, designed a convex driver's side mirror that gives a wide field of view without significantly distorting the reflected image.

Men:

Current federal safety standards for motor vehicles require driver's side mirrors to be of "unit magnification"—that is, a planar surface that doesn't magnify or shrink what it reflects.

Enligt vad jag kan se verkar dock inte den regeln gälla i EU, trots över 25 000 tecken i RÅDETS DIREKTIV av den 1 mars 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (71/127/EEG) - där bland annat hammaren som används för att prova backspeglarnas stryktålighet regleras med sedvanlig EU-elegans [några tecken verkar ha försvunnit ur det matematiska uttrycket]:

2.4.2.1.2. Framsidan av den hammare som används för slagproven skall ha formen av en sfärisk yta med en diameter av 165 mm ± 5 mm. Den skall vara massiv och ha en 5 mm tjock gummibeläggning med Shore-hårdhet A 50.

2.4.2.1.3. Pendelns slagcentrum är beläget i den sfäriska ytans mitt på hammarens framsida. Dess avstånd från pendelns vridningsaxel är 1 m ± 10 mm. Pendelns totala massa omvandlad till slagcentrum är m° = 6,8 kg ± 50 g (sambandet mellan m° och pendelns totala massa och avståndet 1 mellan pendelns tyngdpunkt och dess vridningsaxel ges av följande uttryck:

m° = m >NUM>1

>DEN>a

Inga kommentarer: