lördag 24 januari 2009

En film som inte borde behövas

När man läser Bastiat kan man inte undgå att fascineras över att så gott som samtliga uppenbara felslut han påpekar lever kvar lika starka idag, drygt 150 år senare.

Nedan en film på temat that which is not seen - ett fenomen som definitivt borde vara så grundläggande att en film om det inte skulle behövas. Nu i "stimulanspaket"-tider behövs dock filmen i allra högsta grad.

Filmen är i stora drag tydlig och välgjord, men den missar ändå i mitt tycke ett av de absolut mest skadliga och grundläggande bekymren - det enda som kan bidra med resurser till staten är den fungerande delen av ekonomin, och det enda som behöver resurser från staten är den ickefungerande ekonomin - statens omfördelning sker alltså alldeles grundläggande i ickestimulerande riktning, och dessutom med en ytterligare straff-faktor i form av byråkratiapparaten för att hantera omfördelandet.

Slutfrågan angående varför politiker arbetar för "stimulanspaket" trots att det så grundläggande är idiotiskt tror jag dock har det enkla svaret att politiker måste "göra någonting" för att motivera sin existens - har de inte varit med och petat kan de heller inte ta åt sig någon ära.

Nå, filmen är sju minuter lång, och känner du minsta lockelse till "stimulanspaket" är det viktig allmänbildning (har du bara fyra minuter till övers finns en sådan version av filmen här):

(Direktlänk)

Inga kommentarer: