fredag 27 mars 2009

Att tänka på barnen

Daily Mail skriver om paret Webster som 2003 tog en av sönerna till sjukhuset. Multipla små frakturer konstaterades, vilket enligt läkarna enbart kunde bero på misshandel - året därpå slog därför en endagsutredning fast att de tre barnen skulle adopteras bort.

Experter kom dock senare fram till att sonen i fråga led av en ovanlig variant av skörbjugg, och utredningen till grund för att ta ifrån dem barnen var alltså felaktig. Blev resultatet offentliga ursäkter, gigantiskt skadestånd och revidering av socialens rutiner med tanke på att föräldrarna inte fått träffa sina barn (nu 9, 7 och 5 år gamla) på fyra år?

Nä:

The Appeal Court ruled on Wednesday that even though the Websters 'may well' have been victims of a miscarriage of justice the adoption order on their eldest three children could not be revoked because the youngsters are now settled with their adoptive parents.

Inga kommentarer: