fredag 22 augusti 2008

Lycka förlänger livet ett decennium

Från Physorg:

After reviewing 30 studies carried out worldwide over periods ranging from one to 60 years, the Dutch professor said the effects of happiness on longevity were "comparable to that of smoking or not".

That special flair for feeling good, he said, could lengthen life by between 7.5 and 10 years.

Klassikern "ifall ett gott skratt förlänger livet och rökning förkortar detsamma så borde en joint betyda status quo" har alltså solid bas.

Jag har inte läst rapporten i fulltext, men resultatet känns spontant lätt att ta till sig.

Och som allmänt känt så korrelerar frihet med välstånd, och välstånd med lycka. Financial Times kopplar även direkt frihet till lycka, och med bristen på tidigare exponering av den gigantiska hälsofaktorn (ungefär lika med hela ökningen av svensk livslängd sedan 1950, eller skillnaden mellan Japans och Nordkoreas medellivslängd) i åtanke så antar jag att åtminstone FHI:s närmaste decennium av kampanjer och åtgärder går i drastiskt frihetsfrämjande riktning.

Ernest Borgnine, 91 år gammal, förklarar vad som hållit honom i trim:

(Direktlänk)

Inga kommentarer: