torsdag 2 april 2009

Earth Hour utvärderat

Earth Hour (tidigare inlägg) resulterade i att förbrukningen hos Vattenfall gick ner ungefär tre procent, totalt motsvarande cirka 25 villors årsförbrukning av el.

Sveriges elförbrukning (via SCB), kontra folkmängd (även det från SCB) [klickbart diagram, observera den klippta y-axeln]:
Elförbrukningen sjönk alltså i absoluta tal med cirka 2 procent mellan 2005 och 2008, med cirka 3 procent sedan 2002 och med cirka 4 procent sedan 2001. Per capita har elförbrukningen minskat med närmare 4 procent sedan 2005 och med närmare 7 procent sedan 2001.

Jag vet inte om nedgången kan förklaras av att elintensiv industri skattats och byråkratiserats bort från Sverige, och i så fall är naturligtvis uppoffringen för att nå minskningen stor, men effektiviseringstrenden i samhället är påtaglig, och gissningsvis gör även exempelvis all utbytt direktverkande el, bättre isolering och effektivare elprylar sitt i sammanhanget.

Oavsett vad nedgången beror på så var 2008 ett ständigt Earth Hour-år, jämfört med bara några år tidigare.

Tidigare inlägg på liknande tema:
- Marknaden, miljöpåverkan och regleringar
- Bättre en kWh i skogen än tio
- Internet sparar hundratals miljoner ton koldioxid

(Även Bjørn Lomborg har uttalat sig om Earth Hour.)

Inga kommentarer: