lördag 18 april 2009

Tingsrättens TPB-dom

Jag såg faktiskt fram emot domen - det var intressant att se hur ett rättssamhälle byggt på äganderätt och upphovsrätt äntligen tar sig an fenomenet med övergången till ett i grunden nytt samhälle, där bland annat marginalkostnaden går mot noll.

Hela begreppet att diskutera förlorade värden är alltså föråldrat, och i förlängningen är faktiskt hela infrastrukturbegreppet ifrågasatt. Upphovsrättsindustrin - och även staten - har alltså all anledning att verkligen arbeta fram något genomtänkt.

Sedan kommer domen, och det är som att betrakta en förstagångsturist på prutarpartaj i Thailand: "100 kronor för tröjan? Pfft, jag bjuder 50 öre."

Alltså inte direkt något som känns nämnvärt intressant att diskutera, åtminstone inte utöver vad hundratals andra bloggar redan sagt. Sista ordet är lyckligtvis inte sagt i frågan, och framöver blir det inte lekmän som dömer.

Inga kommentarer: