fredag 17 april 2009

Jobbplaner

Aron Etzler skrev i oktober 2008:

Varför fick regeringen stå oemotsagd i påståenden att deras politik handlar om att skapa jobb? Med de mest positiva gissningarna har jobbskatteavdraget gett 85 000 jobb i högkonjunktur. Det innebär att kostnaden per jobb är 800 000 kronor! Möjligen är det världens dyraste jobbplan.

Niclas Berggren citerade nyligen:

[Gabriel Calzada Álvarez, professor vid King Juan Carlos University i Madrid] calculates that the subsidies for existing renewable-electricity plants, which the government has promised to pay for 25 years, will cost €29 billion. Those subsidies, in turn, have created 50,200 jobs, according to data from the European Commission. That equates to a subsidy of over €570,000 per job. Spain’s private sector, on the other hand, creates a job for every €260,000 or so invested, by Mr Calzada’s reckoning. So if the government had left the €29 billion in the hands of the private sector, it would have created 113,000 jobs with it—2.2 times as many. In other words, the government, Mr Calzada finds, is destroying 2.2 ordinary jobs for every green one it creates.

Viktigt är även att ha i åtanke att arbete är en samhällskostnad, inget egenvärde, så allt politikerlingo om jobben, jobben, jobben och liknande är fullständigt felriktat.

(Etzler-citatet via Approximationer)

Inga kommentarer: