onsdag 15 april 2009

Vetandets värld om klimatkompensation

Ur Vetandets värld:

Men från företagens konton här i Sverige till bönderna i Uganda som planterar träden är vägen lång. I Max hamburgerkedjans fall så är en konsultfirma anlitad, som sedan kopplat in ett annat konsultföretag som säljer och köper utsläppskrediter som de via ytterligare en part köpt av Ecotrust i Uganda och företaget Envirotrade i Moçambique.

Enligt programmet försvinner runt 120 kronor av de ursprungliga 150 på vägen till bonden.

Programmet ställer även frågan ifall jordbruksmark verkligen bör användas till trädplantering, en forskare undrar över vad som händer med träden på några decenniers sikt (i klimatkalkylen räknas det tydligen med att träden står en full livslängd) och en ur lokalbefolkningen säger att som det är nu så används tillgängliga träd som ved för att kunna laga mat vid de frekventa strömavbrotten.

Såväl människorna som miljön skulle alltså må bättre av lyft klimatkompensationsdebatt, och trädmängden kan komma från minskad skövling istället för ökad plantering.

Inga kommentarer: