onsdag 29 april 2009

Kvinnor: "Manlighet" relativt ointressant

Ur Expressen:

Enligt undersökningen tycker fyra av tio kvinnor att dagens män inte är tillräckligt manliga.

I undersökningen (pdf) var dock frågan: "Hur manlig anser du generellt sett att den genomsnittliga mannen i Sverige är idag jämfört med förr?", och svarar fyra av tio att någonting är på ett visst sätt så innebär det att en god majoritet anser att så inte är fallet.

Vidare ur undersökningen så anser kvinnor humor vara den klart viktigaste egenskapen (44 procent) hos potentiella partners och "[d]en vanliga killen-i-huset-bredvid, som exempelvis programledaren Fredrik Wikingsson" är den populäraste manstypen - därefter kommer "James Bond-typen i skräddarsydd kostym" och "[d]en metrosexuella typen, som exempelvis fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg" på samma procentandel, och "[t]uffa muskelberg som Sylvester Stallone i filmerna Rambo" på en jumboplats.

Angående artikelns sidoruta gällande fysiska egenskaper som anses minst attraktiva så har Expressen för övrigt helt sonika listat samtliga svarsalternativ utom "maskulina drag".

Det fascinerar mig att en så tafflig enkät med drygt 1000 respondenter och fem frågor, på kommersiellt uppdrag, får sådant genomslag i dagens informationstäthet (även bland andra Metro och SalongK har skrivit om den), men hund-bet-man-förhoppningar tycks aldrig gå ur tiden.

Inga kommentarer: